Comparative Analysis of Regional
Policies for Adult Learning

Projekat

Opšti i specifični ciljevi projekta REGIONAL.

Partneri

Saznajte ko su partneri u kozorcijumu projekta REGIONAL.

Rezultati

Saznajte više o rezultatima projekta REGIONAL.

Linkovi

Pronadjite neke interesantne linkove koji su u vezi sa projektom REGIONAL.