Comparative Analysis of Regional
Policies for Adult Learning

Projekt

Hlavné ciele projektu REGIONAL.

Partneri

Viac o partneroch v konzorciu REGIONAL.

Výsledky

Viac o výsledkoch projektu REGIONAL.

Linky

Tu nájdete zaujímavé linky týkajúce sa projektu REGIONAL.